Polityka Prywatności

Korzystając w każdej formie z platformy e-learningowej www.bhp-sulkowski.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności. 

Właściciel portalu www.bhp-sulkowski.pl, którym jest Martyna Sułkowska prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI BHP I PPOŻ MARTYNA SUŁKOWSKA, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika platformy www.bhp-sulkowski.pl, obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.bhp-sulkowski.pl

Wprowadzane zmiany nigdy jednak nie wpłyną na podstawową zasadę: USŁUGI BHP I PPOŻ MARTYNA SUŁKOWSKA nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników platformy www.bhp-sulkowski.pl.  

Jeżeli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy Cię abyś nie korzystał z platformy www.bhp-sulkowski.pl.  

Dane osobowe 

Podczas korzystania z platformy www.bhp-sulkowski.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz poproszony, to najczęściej imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia oraz adres e-mail.
Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do działania platformy jak również te, które są wymagane przepisami prawa. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczą. 
Zamawianie usług i szkoleń oferowanych przez USŁUGI BHP I PPOŻ MARTYNA SUŁKOWSKA wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnych danych osobowych. Są to dane wymagane przepisami prawa   i są  niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego BHP.

Niezapowiedziane wiadomości 

USŁUGI BHP I PPOŻ MARTYNA SUŁKOWSKA, jako właściciel platformy www.bhp-sulkowski.pl, zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskane zostały dzięki działalności związanej z portalem www.bhp-sulkowski.pl. Pod określeniem "niezapowiedziane wiadomości" rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do portalu www.bhp-sulkowski.pl oraz usług folderów i serwisów tam zamieszczonych(w szczególności zmiany, aktualizacje, wewnętrzne promocje), niekomercyjne wiadomości (jak życzenia, komentarze, informacje związane z zamieszczonymi na portalu szkoleniami okresowymi BHP). 

Cookies 

Niektóre obszary serwisu www.bhp-sulkowski.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.  Cookies są nieszkodliwe dla komputera, dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. 

Wyłączenie Odpowiedzialności 

USŁUGI BHP I PPOŻ MARTYNA SUŁKOWSKA podczas tworzenia portalu dokłada wszelkich starań aby przekazywane tam treści były wiarygodne, aktualne oraz zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki samodzielnego wykorzystania tych danych przez użytkownika. 

Białobrzegi, ostatnia aktualizacja z dnia 16 marca 2016r.

Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie i dostosowanych ich do indywidualnych potrzeb Rozumiem i akceptuję Politykę Prywatności